Vedligeholdelse af Gaggia Brera

Pas godt på din Gaggia Brera - sørg for at rense og afkalke din maskine jævnligt for at få det bedste kafferesultat, samt for at forlænge maskinens levetid.

Gaggia plejeprodukter

Pas godt på din Gaggia Brera - anvend de originale Gaggia/Saeco plejeprodukter, når du afkalker og rengører maskinen.

Afkalkning af Gaggia Brera

Afkalk din Gaggia Brera regelmæssigt, og så snart det lille afkalkningssymbol vises på maskinens display.

Afkalkningsproceduren fremgår herunder. Processen tager ca. 35 minutter.

 1. Stil en stor beholder under kaffeudløbet og under steameren
 2. Placer drejeknappen på O
 3. Hold begge kaffe-knapper nede samtidigt i 3 sekunder for at starte afkalkningsprocessen
 4. Afkalkningssymbolet blinker i displayet og en bønne vises, for at indikere 1. fase af afkalkningen
 5. Når tevand-og advarselssymbolet blinker, skal drejeknappen flyttes til højre, så tevand er valgt. Nu kommer der vand ud af steameren med jævne mellemrum
 6. Når symbolerne for 1 og 2 kopper kaffe, samt advarselssymbolet blinker samtidigt, er der ikke mere afkalkningsmiddel i vandtanken
 7. Drej drejeknappen tilbage til O. Tøm de to beholdere under steamer og kaffeudløb
 8. Symbolet for vand lyser. Fjern vandtanken, skyl den grundigt og fyld til MAX-stregen med rent vand
 9. Sæt vandtanken tilbage i maskinen. Nu lyser to bønner op for at indikere fase 2. Tevand- og advarselssymbolerne blinker
 10. Drej drejeknappen til højre over på tevand
 11. Når kaffekopper og advarselssymbolet blinker samtidigt, drejes drejeknappen tilbage til O
 12. Når tevand- og advarselssymbolet blinker, drejes drejeknappen til højre over på tevand
 13. Når advarselssymbolet og kaffekopperne blinker samtidigt, er der ikke mere vand i vandtanken

Se afkalkningsmanualen her.

Rengøring af Gaggia Brera

Rengør hurtigt og let systemet for kaffeolier, fedt mm. ved hjælp af en fedtløser tablet.

 1. Put en fedtløser tablet i skakten til malet kaffe
 2. Sæt kaffestyrken på malet kaffe-funktionen (ske-symbolet) og bryg en stor kop kaffe
 3. Bryg endnu en stor kop kaffe på malet kaffe-funktionen og kasser
 4. Maskinen er nu klar til brug

Priming af systemet

 1. Placer en beholder under steameren
 2. Drej drejehjulet mod højre over på tevands-funktionen. Maskinen starter priming-cyklussen og vand køres ud gennem steameren
 3. Når systemet er primet vil ikonerne blinke. Drej drejeknappen tilbage til O
 4. Når ikonerne blinker langsomt, betyder det at maskinen varmer op
 5. Når maskinen har varmet op, vil ikonerne skiftevis blinke, mens maskinen foretager en skylning
 6. Når ikonerne lyser, er maskinen klar til brug

Gaggia Intenza Kalkfilter

Er der meget kalk i dit vand, anbefaler vi, at du anvender et kalkfilter til filtrering af vandet inden det kommer ind i maskinen. Dette forlænger maskinens levetid og giver en bedre kaffesmag.
 

 1. Fjern det lille hvide plastikfilter i vandtanken og gem det et tørt sted
  Åbn dit Intenza kalkfilter og indstil “Intenza Aroma” systemet afhængigt af din vandhårdhed.
  A = blødt vand
  B = medium hårdhed
  C = hårdt vand
 2. Sæt nu kalkfilteret fast i vandtanken - pres let indtil det sidder fast
 3. Hæld vand i vandtanken og sæt den tilbage i maskinen
 4. Kør vand igennem systemet ved hjælp af tevands-funktionen. Når vandtanken er tom, er maskinen klar til brug

Tip: nedsænk filteret i koldt vand inden det sættes i vandtanken og tryk let på siderne, så fjernes luftbobler. Dette gør det lettere at få filteret til at sidde fast.

Rengør bryggeenheden

Bryggeenheden bør rengøres ca. en gang om ugen, eller hver gang bønnebeholderen fyldes. OBS: Bryggeenheden må kun tages ud, når maskinen er slukket.

 Skærmbillede 2021-05-10 kl- 16-42-10.pn

 1. Fjern grumsbeholderen og åbn servicedøren
 2. For at tage bryggeenheden ud, trækkes i håndtaget og trykkes på “PUSH”-knappen
 3. Rengør bryggeenheden grundigt i rindende, lunkent vand
  - Vask forsigtigt stemplet
  - Vask og tør alle dele grundigt
  - Rengør maskinen indvendigt
 4. Sæt bryggeenheden på plads i maskinen og luk servicedøren

Fejlfinding

Problem

Årsag

Løsning

Kaffen er ikke varm nok

Kopperne er kolde

Forvarm kopperne med varmt vand

Der kommer ikke varm vand eller damp ud

Hullet i steameren er tilstoppvet

Rengør hullet i steameren med en nål/papirclips

Panarello steameren er beskidt

Rengør panarello steameren

Kaffen har for lidt crema

Bønnerne er ikke friske

Prøv en anden type kaffebønner

Formalingsgraden er for grov

Juster formalingsgraden

Maskinen er langsom til at varme op/der kommer ikke nok vand ud af steameren

Maskinen er tilkalket

Afkalk maskinen

Bryggeenheden kan ikke komme ud

Bryggeenheden sidder forkert

Tænd maskinen, luk servicedøren. Bryggeenheden kører automatisk på plads

Grumsbakken er ikke fjernet

Fjern grumsbeholderen

Maskinen maler bønnerne, men der kommer ingen kaffe ud

Vandtanken er tom

Fyld vandtanken og prime systemet

Bryggeenheden er beskidt

Rengør bryggeenheden

Systemet er ikke primet

Prime systemet

Kaffeudløbet er beskidt

Rengør kaffeudløbet

Brygningen er langsom

Kaffen er malet for fint

Prøv en anden type kaffebønner eller juster formalingsgraden

Systemet er ikke primet

Prime systemet

Bryggeenheden er beskidt

Rengør bryggeenheden

Kaffe drypper ud af kaffeudløbet

Kaffeudløbet er tilstoppet

Rengør kaffeudløbet og hullerne