Vedligeholdelse af Gaggia Naviglio

Pas godt på din Gaggia Naviglio eller Gaggia Naviglio Deluxe - sørg for at rengøre og afkalke maskinen jævnligt. I denne guide, kan du læse mere om, hvordan maskinen afkalkes, primes og rengøres

Gaggia plejeprodukter

Pas godt på din Gaggia espressomaskine - anvend de originale Gaggia/Saeco plejeprodukter, når du afkalker og rengører maskinen.

Afkalkning af Naviglio

Når “Calc Clean”-knappen lyser konstant, skal din Gaggia Naviglio afkalkes. Dette tager ca. 35 minutter og foregår via det automatiske afkalkningsprogram.

 1. Tøm drypbakken og sæt den på plads igen
 2. Fjern panarello steameren og Intenza kalkfilteret i vandtanken (VIGTIGT)
 3. Fjern og rengør vandtanken. Hæld en hel flaske Gaggia afkalkningsvæske i og fyld vand op til MAX
 4. Placer en stor beholder (1,5L) under steamer og kaffeudløb
 5. Tryk og hold “Calc Clean”-knappen i tre sekunder. Slip knappen, når den blinker, for at starte processen
 6. Afkalkningsvæske løber du igennem maskinen og ud af steamer og kaffeudløb
 7. Når afkalkningsprocessen er færdig, lyser symbolet for tom vandtank og tevand-knappen blinker
 8. Tøm drypbakken og sæt den på plads igen
 9. Tøm beholderen og placer den igen under steamer og kaffeudløb
 10. Fjern vandtanken, skyl den grundigt, fyld vand i til MAX og sæt den tilbage i maskinen
 11. Start en skylning ved at trykke på den blinkende tevand-knap
 12. Vand løber igennem maskinen og ud af steamer og kaffeudløb
 13. Når skylningen er færdig slukker “Calc Clean”-knappen. Afkalkningen er nu færdig
 14. Fjern og tøm beholderen
 15. Tøm drypbakken og sæt den på plads
 16. Fjern vandtanken, skyl den grundigt, isæt nyt kalkfilter, fyld vandtanken og sæt den tilbage i maskinen
 17. Fjern og rengør bryggeenheden
 18. Maskinen er nu klar til brug

naviglio-afkalkning-stor.png

Brug af Gaggia Intenza kalkfilter

Du kan med fordel vælge at anvende et Gaggia Intenza kalkfilter i vandtanken, så vandet filtreres inden det kommer ind i maskinen. Dette forbedrer kaffens smag, samt forlænger maskinens levetid. Filteret skiftes ca. hver anden måned.

 1. Fjern det lille hvide filter fra vandtanken og opbevar det et tørt sted
 2. Tag Intenza kalkfilteret ud af indpakningen og nedsænk det i koldt vand (med åbningen opad), og tryk forsigtigt på siderne for at lukke luftbobler ud
 3. Indstil kalkfilteret afhængigt af vandets hårdhed 
  - A = Blødt vand 
  - B = Hårdt vand (standard) 
  - C = Meget hårdt vand
 4. Indsæt filteret i den tomme vandtank og tryk det godt ned
 5. Fyld vandtanken med rent vand og sæt den tilbage i maskinen
 6. Skyl filteret igennem ved at lade alt vandet i vandtanken løbe gennem via tevand-funktionen
 7. Fyld vandtanken igen - maskinen er nu klar til brug

Priming af systemet

Når maskinen primes, foretages der en skylning af maskinens indre kredsløb, mens maskinen varmes op. Dette tager et par minutter.

 1. Placer en beholder under steameren
 2. Tryk på tevand-knappen. Primingen starter og vand kommer ud gennem steameren
 3. Når primingen er færdig blinker kaffe-knapperne og maskinen varmer op
 4. Maskinen er nu klar

Rengøring af bryggeenheden

Du bør rengøre din Naviglios bryggeenhed mindst en gang om ugen, eller hver gang du fylder bønnebeholderen. Tag kun bryggeenheden ud, når maskinen er slukket!

 1. Fjern grumsbeholderen og åbn servicedøren i højre side
 2. Fjern og rengør den lille skuffe
 3. Tryk på “Push”-knappen og træk i håndtaget for at tage bryggeenheden ud
 4. Skyl bryggeenheden grundigt med lunkent vand og rengør det øvre filter forsigtigt 
  - Tør bryggeenheden forsigtigt 
  - Rengør maskinen indvendigt med en blød, fugtig klud
 5. Sæt bryggeenheden på plads igen - den klikkes blot fast
 6. Indsæt den lille skuffe, luk servicedøren og indsæt grumsbeholderen

Smøring af bryggenheden

Bryggeenheden bør smøres regelmæssigt - efter ca. 500 kopper eller en gang hver måned. Rengør bryggeenheden inden du smører den.

 1. Påfør fedtet jævnt på begge sider
 2. Smør også på de to steder, som pilene peger på
 3. Sæt bryggeenheden på plads, isæt den lille skuffe og luk servicedøren

Fejlfinding

Problem

Årsag

Løsning

Kaffen er ikke varm nok

Kopperne er kolde

Forvarm kopperne med varmt vand

Drypbakken fyldes, selvom der ikke løber vand i

Maskinen bruger vand til skylning af de indre dele, som ender i drypbakken

Dette er helt normalt

Rød grumsbakke-lampe blinker hurtigt

Grumsbeholderen er blevet tømt mens maskinen var slukket

Grumsbeholderen skal altid tømmes, når maskinen er tændt. Tag grumsbeholderen ud, vent til lampen blinker langsommere og sæt grumsbeholderen i igen

Ingen varmt vand eller damp

Hullet i steameren er tilstoppet

Rengør mælkeskummeren

Mælkeskummeren er beskidt

Prøv med andre bønner

Der kommer ikke varm vand eller damp ud

Hullet i steameren er tilstoppet

Rengør hullet i steameren med en nål/papirclips

Panarello steameren er beskidt

Rengør panarello steameren

Kaffen har for lidt crema

Bønnerne er ikke friske

Prøv en anden type kaffebønner

Formalingsgraden er for grov

Juster formalingsgraden

Maskinen er langsom til at varme op/der kommer ikke nok vand ud af steameren

Maskinen er tilkalket

Afkalk maskinen

Bryggeenheden kan ikke komme ud

Bryggeenheden sidder forkert

Tænd maskinen, luk servicedøren. Bryggeenheden kører automatisk på plads

Grumsbakken er ikke fjernet

Fjern grumsbeholderen

Der ligger meget malet kaffe under bryggeenheden

Kaffen er ikke velegnet til maskinen

Prøv en anden type kaffe eller juster formalingsgraden

Maskinen maler bønnerne, men der kommer ingen kaffe ud

Vandtanken er tom

Fyld vandtanken og prime systemet

Bryggeenheden er beskidt

Rengør bryggeenheden

Systemet er ikke primet

Prime systemet

Kaffeudløbet er beskidt

Rengør kaffeudløbet

Brygningen er langsom

Kaffen er malet for fint

Prøv en anden type kaffebønner eller juster formalingsgraden

Systemet er ikke primet

Prime systemet

Bryggeenheden er beskidt

Rengør bryggeenheden

Kaffe drypper ud af kaffeudløbet

Kaffeudløbet er tilstoppet

Rengør kaffeudløbet og hullerne