Serviceværkstedet holder lukket i uge 29, 30 og 31. Man kan derfor ikke indlevere maskiner i denne periode.

Læs mere her

Vedligeholdelse af din Jura espressomaskine

Vær god ved din Jura espressomaskine - sørg for at rengøre og afkalke maskinen jævnligt og så snart den beder om det. Det anbefales at bruge de originale Jura-plejeprodukter, der er udviklet specielt til maskinerne.

Jura renseprodukter

Jura espressomaskiner anvender forskellige plejeprodukter alt efter hvilken renseproces, du er igang med. Der findes rensepiller, mælkerens, afkalkningspiller og kalkfiltre. 

 • Rensepillerne sikrer at der ikke afsættes kalkaflejringer i din Jura espressomaskine. Disse aflejringer kan danne bakterier, ødelægge selve bryggenheden og forringe smagen. 
 • Mælkerens bruges til løbende at rengøre mælkesystemet på din Jura espressomaskine. Dette er det eneste produkt der må benyttes til at rense mælkesystemet.
 • Afkalkningspiller til skånsomt at afkalke varmelegemet, hvilket forlænger maskinens levetid. 
 • Kalkfiltre sørger for at forhindre tilkalkning i din espressomaskine og fjerner klor og tungmetaller.

Afkalkning af Jura espressomaskiner

Afkalkningsprogrammet tager ca. 40 minutter.

 1. 3 styk Jura afkalkningstabletter opløses i 0,5 liter vand* som skal være lunken mellem 30 og 40 grader. Opløsningen skal stå i en skål i 5-6 minutter til tabletterne er helt opløst. Her efter hældes opløsningen over i vand tanken. Sæt vandtanken i espressomaskinen igen
 2. Sluk din Jura espressomaskine
 3. Fjern Cappuccino mælkeskummeren fra espressomaskinen
 4. Tryk og hold “Maintenance/vedligeholdelses” knappen nede, indtil beskeden “Empty Tray” vises på espressomaskinen
 5. Tøm affaldsbakken
 6. Her efter viser espressomaskinen beskeden “Open Tap”
 7. Åben for det varme vand
 8. Displayet skriver “De-scaling”
 9. Når displayet skriver “Empty Tray” tømmes spildbakken
 10. Displayet skriver “No-Tray”. Indsæt spildbakken igen.
 11. Displayet skriver “ Press Rinse”. Tryk på “Rinse” knappen
 12. Displayet skriver “Rinsing”
 13. Når displayet skriver “Ready” er maskinen klar til brug igen.

Sørg efterfølgen for at brygge en kop espresso som smides ud, og kører evt. lidt varmt vand ud i en kop, som også smides ud.

Rensning af Jura espressomaskiner

Efter ca. 180 kopper kaffe eller 80 sluk-skylninger vil din Jura espressomaskine bede om en rengøring. Rengøringsprogrammet tager ca. 20 minutter.

 1. Tryk på P-knappen
 2. Vælg rengøringsprogrammet i menuen for vedligeholdelse
 3. Tøm maskinens drypbakke og grumsbeholder
 4. Placer en stor beholder under kaffeudløbet
 5. Tryk start
 6. Vand skylles igennem systemet og afbrydes af beskeden “Add cleaning tablet”
 7. Åben låget til beholderen til malet kaffe og tilføj en rensetablet
 8. Luk låget og tryk Next
 9. Maskinen skriver “Machine is being cleaned” i displayet og vand skylles ud ad kaffeudløbet
 10. Processen stopper automatisk og du vil se beskeden “Empty coffee grounds container”
 11. Tøm drypbakke og grumsbeholder og sæt dem tilbage i maskinen
 12. Rengøring er nu færdig og maskinen er klar til brug

Jura kalkfiltre

Jura Claris kalkfiltre - privatmaskiner

Jura har løbende videreudviklet på deres kalkfiltre, så der findes i alt tre typer i dag, hvoraf Claris Smart er det nyeste. Du kan altid tjekke hvilket filter, du skal bruge ved at kigge på indsatsen i vandtanken - er det hvidt, er det det hvide filter osv. Vi har desuden lavet en Jura filterguide, hvis du er i tvivl.

Jura Claris Pro kalkfiltre - erhvervsmaskiner

Til Juras erhvervsmaskiner findes der ligeledes tre forskellige typer filtre - disse kaldes Claris Pro og er fysisk større end filtrene til privatmaskiner. Dette betyder, at der er mere granulat i filteret, og det kan dermed filtrere mere vand. Tjek ligeledes Jura filterguiden, hvis du er i tvivl om, hvilket filter, du skal bruge.